Lilla ekonomichefen

Predikt_Logotyp

Predikt Management AB är ett enmansföretag som jobbar med byggprojektledning.

Predikt Ekonomikonsult AB sköter löpande bokföring, lön, avstämningar, bokslut och deklaration. Leverantörsfakturorna som skannas attesteras via dator eller mobilen av kunden som även sköter faktureringen själv. Predikt Ekonomikonsult har fullmakt och betalar via kundens bank leverantörsfakturor, lön och skatt etc.